#

E-DÖNÜŞÜM

#

E-FATURA

e-Fatura, Gelir İdaresi tarafından belirlenen ve basılı fatura ile aynı yasal niteliklere ve geçerliliğe sahip elektronik bir belge türüdür. İşletmelerin kağıt fatura maliyetinden ve karmaşıklığından kurtulmalarını sağlayarak maliyetleri düşürür ve zaman kazandırır.

#

E-İRSALİYE

e-İrsaliye uygulaması, kurumların mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini sağlar.

#

E-ARŞİV

Faturaların ilk kopyalarının, nihai tüketiciler de dahil olmak üzere tüm müşterilere elektronik ortamda gönderilmesi ve bu faturaların yine elektronik ortamda saklanmasını sağlar.

#

E-DEFTER

e-Defter hizmeti, yıllık olarak noter gözetiminde basılacak muhasebe defteri hesaplarının elektronik ortamda hazırlanmasını, saklanmasını ve Gelir İdaresi'ne gönderilmesini sağlayan bir sistemdir. Belgelerin yıllarca saklanmasının zorluklarını, maliyetlerini ve risklerini ortadan kaldırır.

#

KEP

KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

#

E-BORDRO

Elektronik ortamda maaş sorgulamalarının yapıldığı ve kamu personelinin yararlanabildiği bordro görüntüleme hizmetinin genel adıdır.

>